11 aprilie 2021

 Prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

Table, cataloage şi carnete de elev electronice în unităţile de învăţământ din municipiul Suceava

>În cadrul PNRR şi POR vor fi promovat proiectele de amenajare a Campusului Universitar Moara şi Parcului industrial „Bucovina” din Lunca Sucevei  

Până pe 30 iunie 2021 va fi actualizată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Suceava, anunţă primarul Ion Lungu care precizează că SIDU este revăzută în cadrul Zonei Urbane Funcţionale (ZUF) realizată în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Banca Mondială, etapa următoare fiind cea a întocmirii şi depunerii proiectelor de atragere de finanţare nerambursabilă. În acest sens, şeful municipalităţii sucevene a avut întâlniri cu prof. dr. ing. Valentin Popa, rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare”, precum şi cu reprezentanţi ai 12 unităţi de învăţământ preuniversitar. Lungu spune că întrevederile au ca scop identificarea, pregătirea şi promovarea de proiecte cu fonduri europene finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi prin Programul Operaţional Regional (POR) 2021-2027. Astfel, municipiul Suceava ar putea fi partener cu Universitatea „Ştefan cel Mare” în proiectul de amenajare a Campusului universitar de la Moara, care va fi promovat în cadrul PNRR, Pilonul III „România educată. Învăţământ dual, profesional şi tehnic”, din Zona Urbană Funcţională făcând parte şi comuna Moara. Municipiul Suceava se va asocia cu USV şi Consiliul Judeţean Suceava în Proiectul „Tehno Parc Bucovina”, parc industrial care ar urma să fie construit în Lunca Sucevei, pe terenul Centralei Electrice de Termoficare (CET), cu finanţare atrasă prin Programul Operaţional Regional, axa prioritară 5. „O regiune puternică”. „Totodată, avem un proiect pe componenta de digitalizare a PNRR, care presupune achiziţionarea table electronice, cataloage electronice şi carnete de elev electronice” a declarat Ion Lungu, primarul Sucevei.  

 

În şcolile primare şi gimnaziale

Patru mii de elevi suceveni prezintă deficit de învăţare din cauza pandemiei de COVID-19

>Corigenţii, elevii cu situaţia neîncheiată şi cei rezultate şcolare slabe vor fi cuprinşi în activităţi „remediale” care se vor desfăşura inclusiv în vacanţă  


Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava anunţă că, începând cu cel de al doilea semestru al anului şcolar 2020-2021, Ministerul Educaţiei organizează, pentru elevii până în clasa a VIII-a, inclusiv, Programul naţional pilot „Şcoală după şcoală”. Programul se desfăşoară pe o perioadă de 7 luni, până la sfârşitul anului şcolar, având ca scop recuperarea deficitului de învăţare din ultimul an. Activităţile „remediale” pot fi organizate la cerere, inclusiv în perioada vacanţei de primăvară, urmărind îmbunătăţirea „achiziţiilor” elevilor, în special a competenţelor de bază. Astfel, se va face o analiză a nevoilor, iar propunerile şcolilor pentru activităţi „remediale” vor fi transmise Inspectoratului Şcolar Judeţean. În judeţul Suceava, Programul „Şcoala după şcoală” se derulează cu 3.695 de elevi,  dintre care 2.469 din învăţământul primar şi 1.226 din învăţământul gimnazial. Conform unui comunicat de presă al Inspectoratului Şcolar Judeţean, elevii sunt organizaţi în 263 de grupe, în 50 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, fiecare grupă având, în medie, 12 elevi.
Înscrierea elevilor educaţia „remedială” s-a făcut pe baza solicitărilor scrise ale părinţilor, depuse la unităţile de învăţământ. Pot beneficia de Programul „Şcoală după şcoală” elevii care nu au participat sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispun de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune fiabilă. Cuprinşi în program pot fi elevii corigenţi la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021, cei cu situaţia neîncheiată la cel puţin o disciplină. În cele din urmă, au acces elevii care au are nevoie de „ore remediale”, pe fondul rezultatelor şcolare slabe obţinute în semestrul anterior sau la evaluarea iniţială de la începutul semestrului în derulare.

 
Certificându-se înalta calitate a cercetării

USV urcă cu trei poziţii în clasamentul „SCImago”

>„Această nouă plasare onorantă în topul celor mai performante universităţi confirmă progresul constant înregistrat de USV în ultimii ani” se subliniază într-un comunicat de presă al instituţiei academice sucevene

Calitatea şi dinamica activităţii de cercetare din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava se bucură de o nouă certificare pe plan internaţional, se arată într-un comunicat de presă al USV. Astfel, Ediţia 2021 a Clasamentului „SCImago Institutions Rankings” plasează universitatea suceveană pe locul 11 în România, la egalitate cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi şi Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, în urcare cu trei locuri în comparaţie cu ediţia precedentă. USV a urcat, de asemenea, cu un loc şi în clasamentul dedicat universităților din Europa de Est, situându-se pe locul 113, (faţă de 114, anul trecut), într-un total de 414 universităţi fiind ierarhizate. Potrivit sursei citate, o analiză a clasamentului la nivelul României reliefează faptul că Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava are rezultate deosebite şi se situează pe o poziţie superioară, „performanță realizată cu un corp profesoral semnificativ mai mic, din punct de vedere numeric, prin comparație cu universități mai mari din România, care se clasează pe poziții inferioare”. „Acest aspect certifică atât valoarea resursei umane, cât și înalta calitate a cercetării și aprecierea acesteia în comunitatea academică internațională” se evidenţiază în comunicatul de presă al USV.La nivel naţional, USV ocupă locul 5 în domeniul Științe biologice și Agricultură şi în domeniul Economie, Econometrie și Finanțe; locul 6 în Inginerie, Știința calculatoarelor, Chimie și în Știinţa mediului; locul 8 în Științe sociale și în Matematică şi locul 11 în domeniul Științei pământului. În clasamentul „SCImago” sunt incluse universităţile şi instituţiile de învăţământ superior care îndeplinesc criteriile minimale privind numărul de lucrări ştiinţifice publicate în Baza de date „Scopus”. Cele trei seturi de indicatori care stau la baza metodologiei de evaluare au următoarea pondere: 50% indicatorii de cercetare, 30% indicatorii de inovare şi 20% impactul social.  „Această nouă plasare onorantă a universităţii sucevene în topul celor mai performante universităţi confirmă progresul constant înregistrat de USV în ultimii ani. Acest fapt este reflectat şi în alte evaluări realizate recent de organisme internaţionale specializate în clasificare, dintre care amintim QS University Rankings 2021, în care USV s-a clasat pe poziția a 10-a între universităţile din România” se reliefează în comunicatul de presă al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava

09 aprilie 2021

 

Suceava găzduieşte dezbaterile din proiectul româno-norvegian pentru o administraţie publică transparentă şi responsabilă

În perioada 21-24 aprilie, Asociaţia Municipiilor din România (AMR) organizează, la Suceava, o dezbatere pe un proiect de granturi norvegiene. Ion Lungu, primarul municipiului reşedinţă de judeţ precizează este vorba despre Proiectul „Îmbunătăţire accesului şi calităţii serviciilor pentru cetăţeni. O administraţie publică transparentă şi responsabilă”. Proiectul oferă o oportunitate deosebită de întărire a relaţiilor bilaterale dintre România şi Norvegia, prin dezvoltarea schimburilor de experienţă şi promovarea modelelor de bună practică în domenii precum transparenţă, etică, incompatibilitate şi conflict de interese. În acest sens vor fi organizate vizite de studiu în Norvegia. „Este vorba despre proiecte de resurse umane, pentru perfecţionarea salariaţilor din administraţia publică, precum şi a consilierilor, dar şi primarilor. Sper să participe cât mai multe peroane, costurile fiind suportate Asociaţia Municipiilor din România” a evidenţiat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, prim-vicepreşedinte al AMR. Municipiul Suceava  a găzduit, în 2019, pe durata a două zile, şedinţa de Comitetului Director al Asociaţiei Municipiilor din România (AMR). Pe ordinea de zi a şedinţei din 6-7 iunie s-au aflat mai multe puncte, printre care prezentarea municipiului Suceava; informare cu privire la demersurile pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2019; dezbaterea deciziei ANCOM privind limitarea tarifelor referitoare la cedarea dreptului de acces; aspecte cu referire la tranziţia energetică la nivel local; înfiinţarea Corpului profesional al coodonatorilor Poliţiei locale, cât şi organizarea unei vizite de studiu, în septembrie 2019, în Norvegia, Suedia şi Finlanda. În 2017, la Gala AMR, Suceava a luat premiul pentru „Excelenţă în educaţie”, iar în 2018 reşedinţa de judeţ a fost premiată pentru „Excelenţă în iluminatul public”. În 2019, municipiul Suceava fost recompensat pentru proiectul de transport public electric integrat.    În 2018, Primăria municipiului Suceava îşi manifesta intenţia de a promova un proiect prin care să atragă o finanţarea nerambursabilă în vederea reabilitării şi modernizării Curţii Domneşti. Potrivit primarului Ion Lungu, în cadrul Spaţiului Economic European disponibil era un grant în valoare totală de 15 milioane de euro, pus la bătaie de Norvegia, cu oficialii căreia autorităţile locale purtau discuţii.      

 Suceava, singurul oraş din România care va avea transport public electric integral

>„Vrem să dezvoltăm, în continuare, acest tip de transport, nu numai recomandat, ci chiar impus de Uniunea Europeană” a precizează primarul Ion Lungu

Administraţia Fondului de Mediu a aprobat montarea, în municipiul Suceava, a 7 staţii de încărcare a acumulatorilor pentru autovehicule electrice. Anunţul este făcut de către primarul Ion Lungu, care precizează că deja a fost semnat contractul în acest sens, achiziţionarea şi montarea fiind scoase la licitaţie. „Vrem să stimulăm noile mijloace de transport. Directivele Uniunii Europene pun, tot mai des problema renunţării la sursele clasice de combustibili şi înlocuirii cu autovehicule hibride şi electrice, cu surse de alimentare pe energie verde” a declarat primarul Ion Lungu. Conform edilului-şef, două staţii de încărcare vor fi amplasate pe strada „Ana Ipătescu”, în parcarea Hotelului „Bucovina”; o staţie pe strada „Vasile Alecsandri”; două staţii pe strada „Universităţii”; o staţie pe strada Republicii”, în spatele Magazinului „Bucovina”, iar încă O staţie pe strada „Gheorghe Doja” din Burdujeni. „Vor fi posibilităţi de încărcare a bateriilor, atunci când este necesar, de către cei care au aceste maşini pe energie electrică. Aşa după cum se ştie, pentru posesori noi avem şi alte înlesniri, precum scutire de impozit, cât şi la plata locului de parcare. Vrem să încurajăm transportul electric, municipiul Suceava fiind un pionier din acest punct de vedere. Suntem singurul oraş din România ca va avea transport public electric integral. Vrem să dezvoltăm, în continuare, acest tip de transport, nu numai recomandat, ci chiar impus de Uniunea Europeană, în anii următori” a precizat Ion Lungu.

 

Luna trecută,

În lupta cu SARS-CoV-2, amenzi de 44.000 de lei date de inspectorii DSP

>O unitate sanitară a fost sancţionată cu avertisment, un agent economic din domeniul alimentar alegându-se cu suspendarea activităţii

În contextul activităţilor desfăşurate în lupta împotriva infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, luna trecută inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică Suceava au aplicat 31 de sancţiuni contravenţionale constând în 30 de amenzi, în valoare de 43.800 lei, cât şi într-un avertisment. Potrivit unei informări a DSP, două amenzi în valoare de câte 2.000 lei s-au dat pentru nerespectarea măsurilor de izolare la domiciliu, alte 11 amenzi, însumând 10.000 de lei, vizând nerespectarea măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi de limitare a efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor. La acestea, se adaugă 17 amenzi în valoare de 31.800  de lei, acestea fiind aplicate  conform prevederilor HG nr. 857 din 2011. Verificate au fost 117 de unităţi sanitare, neregulile depistate concretizându-se într-o sancţiune constând în avertisment. Potrivit sursei citate, în contextul SARS-CoV-2, în domeniul „aliment” s-au făcut 161 de controale, 10 amenzi totalizând 9.000 lei fiind aplicate pentru nerespectarea măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi  de limitare a efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, o unitate alegându-se cu suspendarea activităţii. În ceea ce priveşte unităţile de cazare, controlate au fost 26 de unităţi de turism. Inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică Suceava au trecut pe la 12 unităţi de învăţământ şi, de asemenea, pe la 12 cabinete de înfrumuseţare. Totodată, cele 27 de controale efectuate pe partea de  mediu de viaţă s-au materializat într-o sancţiune contravenţională constând în valoare de 1.000 lei.

 

Sucevenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare vor primi căldură şi de Paşte 

>„Avem posibilităţi să furnizăm căldură şi apă caldă cât va fi nevoie” a punctat primarul Ion Lungu

>Anul trecut, operatorul  Thermonet a sistat furnizarea energiei termice începând cu ziua de 4 mai

Locuitorii municipiului Suceava, beneficiari ai serviciului de alimentare cu apă caldă şi căldură în sistem centralizat nu vor fi lăsaţi fără încălzire în apartamente. Asigurarea este dată de primarul Ion Lungu, pe fondul temperaturilor scăzute pentru luna aprilie, şeful municipalităţii precizând că atât producătorul Bioenergy, cât şi transportatorul, distribuitorul şi furnizorul Thermomet sunt dispuşi la prelungirea perioadei de livrare a agentului termic pentru încălzire. În urma discuţiilor cu conducerea celor două firme, şi în contextul vremii nefavorabile, s-a decis ca respectivele utilităţi să fie livrate „atât timp cât va fi necesar”. „De ce ne-am temut, nu am scăpat, iarna  se prelungeşte, se reportează. Iată că în aprilie ninge, este frig. Vom asigura căldură şi apă caldă cât va fi necesar, chiar şi până înspre Sărbătorile pascale. Sigur, cei care nu vor dori să se încălzească au posibilitatea oprească de la subsol, de la gigacalorimetrul de scară, să nu primească căldură. Dar,  probabil, vor fi situaţii în care oamenii doresc căldură. Societatea nouă de termoficare a funcţionat bine în acest an, numai pe biomasă. În continuare curtea este plină de biomasă. Avem posibilităţi să furnizăm căldură şi apă caldă cât va fi nevoie. Oricum, nici nu se pune această problemă a sistării, pentru că încă este frig” a punctat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava. În acest sezon rece, Thermonet, transportatorul, furnizorul şi distribuitorul a demarat probele premergătoare, începând de luni, 5 octombrie 2020, încălzirea devenind efectivă de pe 15 octombrie. Potrivit legislaţiei în vigoare, perioada de încălzire a locuinţelor încetează pe 31 martie, dacă timp de 3 zile consecutiv, la ora 6.00 dimineaţa, media temperaturile este de peste 10 grade Celsius. În 2020, Thermonet Suceava a sistat furnizarea energiei termice pentru încălzirea locuinţelor în sistem centralizat începând de luni, 4 mai.

 Sute locuri au rămas libere pe lista de vaccinare din municipiul Suceava 

>„Fac apel la suceveni să se programeze pe aceste platforme, (...) astfel încât toamnă să avem o imunizare cât mai bună” a spus primarul Lungu,

Marţi, în municipiul Suceava, rata de infectare cu SARS-CoV-2  a fost de 1,64 la o mie de locuitori. Chiar dacă a acesta pare una „bună”, primarul Ion Lingu crede că suceveni nu ar trebui „să se culce pe o ureche”. „Sigur, aparent, am sta bine. Totuşi,  trebuie să ne uităm la situaţia reală, la gradul de încărcare a Spitalului, pe deoparte, şi la faptul că ne aflăm într-un nou val de pandemie, valul al treilea. Dacă avem în vedere şi această tulpină britanică, tot mai prezentă la Suceava, eu zic că nu are sens să ne culcăm pe o ureche. Este necesar să fim prudenţi, să respectăm regulile de prevenire: purtatul măştii, păstrarea distanţării fizice şi, bineînţeles, spălarea manilor” a pus în vedere Lungu. În ceea priveşte campania de vaccinare, şeful  municipalităţii sucevene informează că pe durata săptămânii anterioare în reşedinţa de judeţ si-au administrat vaccinul 1.453 de persoane,  dintre care 840 cu Moderna, la centrul de la Iulius Mall; 390 cu Pfizer, la sala de sport de la Şcoala Gimnazială nr. 11 „Miron Costin şi 223 cu AstraZeneca, la sala de sport de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”.  În centrele coordonate de municipalitatea suceveană, de la demararea campaniei, respectiv în intervalul 15 februarie-4 aprilie, vaccinaţi au fost 7.100 de locuitori ai capitalei de judeţ.  În total, la 2.732 de suceveni li s-a inoculat serul AstraZeneca, în sala de sport de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”; la 2.460 li s-a inoculat serul Moderna, la centrul de la Iulius Mall, iar 1.108 pentru  s-a administrat vaccinul Pfizer, la sala de sport a Şcolii Gimnaziale nr. 11 „Miron Costin. Lungu remarcă faptul că, potrivit unei statistici naţionale, în municipiul Suceava există 670 de locuri disponibile pentru vaccinare. „De aceea, fac apel la suceveni să se programeze pe aceste platforme. Am înţeles că mai intervin modificări şi că se pot vaccina mai mulţi cetăţeni în cadrul vaccinării generale a populaţiei.  Ca atare, sucevenii ar trebui să se programeze, să se vaccineze în număr tot mai mare, în aşa fel încât, după cum se preconizează, în toamnă se avem o imunizare cât mai bună în oraşul nostru” a subliniat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava. 

 

La bugetul Sucevei

Încasări surprinzătoare din taxe şi impozite locale, în cel de-al doilea an al crizei de sănătate publică provocată de COVID-19 

>Comparativ cu primul trimestru al anului pandemic 2020, de la agenţii economici din reşedinţa de judeţ s-a încasat de aproape 3 ori mai mult

>Anul acesta de la populaţie, intrările la bugetul local sunt cu 40,3% mai mari faţă de cele din urmă cu un an şi cu 7,7% raportat la 2019

În ciuda restricţiilor şi problemelor economice cauzate de răspândirea SARS-CoV-2, data de 31 martie a adus o surpriză autorităţilor administraţiei publice din municipiul Suceava. După ce s-a tras linie sub cele 3 luni de plată cu bonificaţie de 10% a obligaţiilor către bugetul Sucevei, s-a costat că încasările din taxele şi impozitele pe proprietate s-au situat peste cele mai optimiste aşteptări. „O veste bună am primit pe 1 aprilie, şi nu a fost păcăleală. S-au recuperat foarte bine încasările Primăriei municipiului Suceava, dacă comparăm, pe total încasări, anul 2019 în raport cu 2021. În anul 2020, din cauza pandemiei, au fost amânate taxele şi impozitele locale, termenul de scadenţă de 31 martie fiind decalat până la 30 iunie” precizează primarul Ion Lungu. Potrivit edilului-şef, faţă de sfârşitul trimestrului întâi al anului pandemic 2020, anul acesta, în aceeaşi perioadă, la bugetul local, din taxe şi impozite locale s-a încasat cu 90,01% mai mult. Astfel, dacă în urmă cu un intrările din această sursă erau de 22,15 milioane de lei, la 31 martie 2021 se adunase suma 43,63 de milioane de lei. Comparând cu un an normal, „cum a fost 2019”, încasările din cel dintâi trimestru al lui 2021 sunt cu 11,8% mai mari faţă de perioada omoloagă din urmă cu 2 ani, creşterea fiind de la 39,23 de milioane de lei, la 43,63 de milioane de lei. De la persoanele fizice, în anul acesta încasările sunt mai mari cu 40,3%, ajungând la 18,69 de milioane de lei, faţă de 13,31 de milioane de lei în 2020. În primul trimestru al anului 2021, populaţia a achitat dări de o valoare cu 7,7% mai mare decât cea din perioada de referinţă din 2019. Până pe 31 martie 2021, persoanele juridice plătiseră la bugetul Sucevei impozite şi taxe locale însumând 24,98 de milioane de lei, comparativ cu 8,85 de milioane de lei pe 31 martie 2020, creşterea fiind una de aproape de triplare (2,8 ori). Luând ca reper trimestrul întâi din anul 2019, în 2021 intrările din această sursă în vistieria municipală sunt mai mari  cu 13,67%, sporind de la 14,26 de milioane de lei la 24,98 de milioane de lei. „Sigur că avem nevoie de bani. După cum se ştie, în acest an, la Primăria municipiului Suceava avem un buget al dezvoltării. Suntem primul oraş din ţară care a aprobat bugetul local, 50,2% fiind pentru dezvoltare, şi avem nevoie de bani la investiţii. Vreau să mulţumesc persoanelor fizice care au făcut un efort şi au plătit taxele şi impozitele locale, şi, deopotrivă, şi agenţilor economici, care ştiu că trec printr-o perioadă grea”  a punctat Ion Lungu, primarul Sucevei.           

 

Dobânzi de peste 62 de milioane de euro, plătite, începând din 2005, la creditul pentru Proiectul „Suceava-Utilităţi şi mediu la standarde europene”    

>Anul trecut, pentru achitarea ratelor de capital şi dobânzilor datorate de 61 de primării de la bugetul de stat s-a alocat 12,38 de milioane de lei

Până la sfârşitul anului trecut, în cadrul Proiectului „Suceava-Utilităţi şi mediu la standarde europene” s-au rambursat 21 rate de capital, soldul creditului fiind de 42,09 de milioane de euro, se arată în Raportul privind activitatea preşedintelui Consiliului Judeţean în anul 2020, conform căruia în intervalul 2005-2020 către creditor s-a achitat o sumă de 106,753 de milioane de euro. În acest din urmă total, 44,720 de milioane de euro reprezintă rate a câte 2,10 milioane de euro fiecare, la care se adaugă suma dobânzilor plătite, în valoare de 62,55 de milioane de euro. Potrivit sursei citate, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 135 din 2020 s-a alocat suma de 11,77 de milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor determinate de achitarea debitelor restante la fondul de risc, pentru componenta de „termie”, cheltuieli aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea obiectivelor din Proiectul „Suceava-Utilităţi şi mediu la standarde europene”. Totodată, se subliniază în Raportul privind activitatea preşedintelui Consiliului Judeţean în anul 2020, prin Legea nr. 5 din 2020 a bugetului de stat, cu scopul achitării debitelor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, reprezentând rate de capital şi dobânzi datorate la creditul din proiectul amintit, de la bugetul de stat s-a alocat 12,38 de milioane de lei. Consiliul Judeţean Suceava administrează, în baza împuternicirilor date de 61 de unităţi administrativ-teritoriale asociate, împrumutul extern în valoare de 86,3 milioane de euro, contractat de la Deustche Bank AG Londra, transferat la Erste Group Bank Viena, în vederea  realizării obiectivelor de investiţii aferente Proiectului „Suceava-Utilităţi şi mediu la standarde europene”. Încă din 2016, Consiliul Judeţean a făcut demersuri pentru transferarea către Ministerul Finanţelor Publice a părţii neachitate din creditul aferent Proiectului „Suceava-Utilităţi şi mediu la standarde europene”. La finele anului 2017, Daniel Cadariu, senator PNL de Suceava, depunea un proiect de Lege privind preluarea, la acea dată, la datoria publică, a sumei de 17,26 milioane de euro, parte din împrumutul extern contractat de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu  61 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava.

 Consiliul Judeţean se judecă în 10 dosare având ca obiect depozitul ecologic de la Pojorâta 


>
Alte 3 procese au ca obiect Depozitul ecologic de la Moara, amenajat cu finanţare nerambursabilă europeană în cadrul SMID

Pe durata anului trecut, Compartimentul contencios administrativ a apărat în instanţă interesele patrimoniale şi juridice ale judeţului Suceava, Consiliului Judeţean şi preşedintelui CJ în 76 de cauze. Aşa se arată într-o informare a instituţiei judeţene sucevene, dintre acestea 48 sunt litigii din anii precedenţi, în timp ce 28 de dosare au fost înregistrate în anul 2019. În anul 2020 au fost soluţionate definitiv 35 de dosare, printre acţiunile cu un obiect mai important şi o mărime a pretenţiilor mai mare numărându-se 3 dosare vizând Proiectul „Suceava-Utilităţi şi mediu la standarde europene”, acestea aflându-se în la instanţa de fond, în faza procesuală a administrării probelor. De remarcat sunt cele 10 dosare având ca obiect depozitul ecologic de la Pojorâta, realizat prin proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor” în judeţul Suceava. Dintre acestea din urmă, 3 se referă la anularea de acte administrative emise de autorităţile publice locale, iar 7 decurg din  executarea contractului de lucrări nr.1545/252 din 25 ianuarie 2013. Compartimentul contencios administrativ al Consiliului Judeţean apără judeţul şi în 3 procese privind Depozitul ecologic de la Moara, amenajat cu finanţare nerambursabilă europeană tot prin acelaşi Proiect „Suceava-Utilităţi şi mediu la standarde europene”. La cele enumerate se mai adaugă o cauză care vizează Proiectul „Reabilitarea Cetăţii de Scaun a Sucevei şi a zonei de protecţie a acesteia”, precum şi litigiile decurgând din contractele de finanţare nerambursabile încheiate între Administraţia Fondului de Mediu Bucureşti şi Consiliul Judeţean Suceava. În cele din urmă, în informarea citată sunt menţionate 3 acţiuni în anularea unor acte administrative, dar şi 3 litigii cu referire la drepturi salariale.

 Mai mult de un sfert din fondul forestier sucevean este atacat de dăunători

>Pentru limitarea răspândirii acestora, anul trecut Direcţia Silvică  a cheltuit circa 4 milioane de lei

>În 2020, prin lucrări specifice, suprafaţa afectată a fost redusă cu 6.000 de hectare

Valoarea totală a cheltuielilor cu lucrări de protecţia pădurilor efectuate în anul 2020 este de 3,98 de milioane de lei, se arată într-o informare a Direcţiei Silvice Suceava, conform căreia suma înseamnă doar 36% din totalul programat cu această  destinaţie în anul trecut. Conform instituţiei silvice sucevene, pe durata anului anterior dăunătorii forestieri au fost semnalaţi pe 89.403 de hectare, reprezentând  26% din suprafaţa fondului forestier, în scădere faţă de 2019, când aceştia şi-au semnalat prezenţa pe 95.405 de hectare. În funcţie de forma de proprietate, dăunătorii cu pricina au fost identificaţi pe 75.622 de hectare din fondul forestier proprietate publică a statului, adică pe 28% din totalul pădurilor din judeţ, cât şi pe 13.781 de hectare aparţinând altor deţinători, reprezentând 20% din suprafaţa împădurită. „Lucrările de protecţie a pădurilor s-au efectuat pentru menţinerea unei stări fitosanitare corespunzătoare în pepiniere, solarii, culturi tinere şi arborete de foioase şi răşinoase” se subliniază în informarea Direcţiei Silvice Suceava. Astfel, în anul 2020, printre altele, în plantaţii şi arborete prevenirea şi combatere a ipidelor s-a făcut pe 39.480 de hectare, în acest sens recurgându-se la 6.563 de curse feromonale şi 25.140 de arbori cursă. Prin reţeaua de puncte de control, depistarea dăunătorului Lymantria monacha a vizat un total de 263.377 de hectare, iar acţiunile de descoperire a defoliatorilor specifici arboretelor de foioase s-a întins pe 2.003 de hectare. Lucrări de combatere a trombarului puieţilor de răşinoase s-au desfăşurat pe 219 de hectare, a paraziţilor vegetali, pe 169 de hectare, în timp ce prevenirea vătămărilor provocate de vânat în plantaţiile tinere de răşinoase a cuprins
 

 Medicamente gratuite şi compensate de aproape 300 de lei a consumat fiecare sucevean asigurat în anul 2020

>Pentru asistenţa medicală în spitale publice şi spitale private, Casa de Asigurări de Sănătate a achitat 208,498 de milioane de  lei, pentru 63.429 bolnavi externaţi

În 2020, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava a achitat pentru serviciile prestate şi medicamentele eliberate către asiguraţi nu mai puţin de 592,417 de milioane de lei. Plăţile s-au făcut, pe tipuri de asistenţă medicală, în baza actelor adiţionale şi contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medico-farmaceutice. Conform unei analize a instituţiei sucevene de asigurări de sănătate, pentru medicamente, cu şi fără contribuţie personală, pe durata anului trecut, din bugetul specializat s-a achitat 108,184 de milioane de lei. Astfel, în 2020, pentru fiecare asigurat sucevean valoarea medicamentelor eliberate în regim gratuit şi compensat s-a ridicat la 289,21 lei. Pentru medicamentele destinate tratării bolilor cronice cu risc crescut, utilizate în programele naţionale cu scop curativ, s-a achitat 86,57 de milioane de lei, reprezentând 18,26% din totalul serviciilor medicale decontate. Printre altele, în anul 2020,  din bugetul asigurărilor de sănătate, prin intermediul CAS Suceava plăţile făcute în cazul asistentei medicale primare au însumat 68,46 de milioane de lei, cu o pondere de 11,56 % din total.  Potrivit sursei citate, medicii de familie au realizat 4.627.913,85 puncte per capita şi 8.106.957,65 puncte per serviciu, medicii specialişti acordând 481.615 de consultaţii şi 223.585 de servicii. În anul 2020, pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi, respectiv în spitale publice şi spitale private, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava a achitat 208,498 de milioane de  lei, pentru 63.429 bolnavi externaţi. În spitale cu plată pe bază de tarif pe caz rezolvat şi tarif mediu pe caz rezolvat au fost externaţi 56.083 de bolnavi. Din spitalele de cronici din judeţul Suceava, precum şi din compartimentele de boli cronice din cadrul spitalelor s-au externat 7.346 bolnavi, consemnându-se 138.885 de zile de spitalizare. În total, în 2020 Casa de Asigurări de Sănătate Suceava a încheiat 948 contracte şi acte adiţionale cu furnizorii de servicii medicale şi medicamente.
 

 

În unităţile de învăţământ  sucevene

39 de elevi şi 62 de cadre didactice s-au îmbolnăvit de COVID-19 în al doilea semestru al anului şcolar  


>
„Procentajul elevilor şi personalului angajat confirmat cu acest boală este sub 1%”
informează ISJ, potrivit căruia „şcolile nu au fost focare de infecţie, iar activitatea s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă epidemiologică”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a centralizat cazurile confirmate cu COVID-19 în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Suceava, conform buletinelor informative raportate de la începutul semestrului al II-lea al  anului şcolar 2020-2021. Astfel, potrivit statisticii realizate la nivel judeţean, în perioada în cauză 39 de elevi au fost confirmaţi cu COVID-19, dintre care unul în învăţământul preşcolar, 21 în cel primar, 5 în cel gimnazial şi 12 în cel liceal, reprezentând un procentaj de 0,03% raportat la totalul de 113.868 de elevi din învăţământul preunivesitar judeţean sucevean. În intervalul de referinţă, 88 de persoane angajate au fost confirmat cu COVID-19. Este vorba despre 63 de cadre didactice, 20 fiind din unităţile preșcolare, 15 din cele primare, 21 din cele gimnaziale şi 7 din cele liceale. De asemenea, s-au îmbolnăvit 16 lucrători din cadrul personalului didactic-auxiliar şi 9 din rândul personalului nedidactic. Potrivit statisticii ISJ, acestea reprezintă 0,83% din totalul de 10.478 de angajaţi din sistemul judeţean, respectiv 7.543 de cadre didactice, 981 de angajaţi ca personal didactic auxiliar şi 1.954  de angajaţi ca personal nedidactic. Astfel, în judeţul Suceava 69 de clase şi-au suspendat activitatea cu prezenţa fizică, orele desfăşurându-se online. În această situaţie au fost 1,3% din totalul de 5.308 clase

 dinte care în învăţământul preșcolar-29, în cel primar-33, în cel gimnazial-3, iar în cel liceal-4. „Procentajul elevilor şi personalului angajat din judeţul Suceava confirmat cu COVID-19 este sub 1%. Unităţile de învăţământ preuniversitar au respectat prevederile Ordinului comun al ministrului educației şi al ministrului Sănătăţii, iar măsurile obligatorii privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 au fost aplicate eficient. Şcolile nu au fost focare de infecţie, iar activitatea s-a desfăşurat în condiţii de siguranță epidemiologică” se precizează într-un comunicat de presă al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava.  

07 aprilie 2021


Declaraţia unică se depune până pe 25 mai, atenţionează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice

>Potrivit purtătorului de cuvânt Oana Violeta Apetrea la dispoziţie sunt SPV, Serviciul ,,Depunere declaraţii”, depunerea fiind posibilă şi pe hârtie, direct la registratură, sau expedierea prin poştă

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava informează contribuabilii că termenul de depunere a declaraţiei unice (D212) este 25 mai 2021. Oana Violeta Apetrea, purtătorul de cuvânt al AJFP, precizează că formularul se utilizează atât pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2020, cât şi în cazul celor pentru anul în curs. Declaraţia unică se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri sau pierderi din România sau/și din străinătate din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, piscicultură şi/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare, precum şi din transferul de monedă virtuală sau cesiunea de creanţă. De asemenea, vor depune declaraţie persoanele fizice care nu realizează venituri, dar care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Obligaţia depunerii declaraţiei este valabilă şi pentru profesioniştii care au beneficiat de indemnizaţie în contextul răspândirii SARS-COV-2 şi de indemnizaţia specifică pentru salariaţii şi angajatorilor afectaţi de situaţia epidemiologică. În cele din urmă, declaraţie depun avocaţii şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizaţie. Purtătorul de cuvânt Oana Violeta Apetrea mai subliniază că declaraţia unică se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Este vorba despre Serviciul „Spaţiul Privat Virtual” (SPV), disponibil pe site-ul www.anaf.ro, dar şi prin Serviciul ,,Depunere declaraţii”, pe portalul www.e-guvernare.ro, pe baza certificatului digital calificat. Declaraţia unică poate fi depusă şi în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. 


 

În cadrul Programului „Tezaur”

Sucevenii pot investi în titluri de stat şi în luna aprilie

>„Alternativa de economisire propusă de Ministerul Finanţelor se bucură de un interes crescut al românilor, deoarece câştigurile aferente sunt neimpozabile” precizează  Oana Violeta Apetrea, purtătorul de cuvânt al AJFP Suceava

Până pe 26 aprilie 2021, persoanele fizice rezidente pot subscrie pentru titlurile de stat „Tezaur” prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei statului şi prin subunităţile Companiei Naţionale Poşta Română. Anunţul este făcut de Oana Violeta Apetrea, purtătorul de cuvânt al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP), în conformitate cu care dobânzile anuale sunt de 2,95% pentru scadenţa de 1 an; 3,35% pentru scadenţa la 3 ani, cât şi de 3,75% pentru scadenţa la 5 ani. Titlurile de stat sunt emise în forma dematerializată, au valoare nominală de 1 leu, iar dobânda anuală este plătită la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. Titlurile de stat emise în cadrul Programului „Tezaur” sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate, însă numai în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri. Potrivit purtătorului de cuvânt al AJFP, până 26 aprilie titlurile de stat pot fi cumpăratede la unităţile Trezoreriei statului, dar şi prin Compania Naţională Poşta Română, până pe 22 aprilie în mediul rural, şi până pe 23 aprilie, în mediul urban. „Alternativa de economisire propusă de Ministerul Finanţelor se bucură de un interes crescut al românilor, deoarece câştigurile aferente sunt neimpozabile. Deţinătorii de titluri de stat lansate în cadrul emisiunilor anterioare, şi care au ajuns la maturitate pot reinvesti disponibilităţile neridicate la scadenţă aferente acestor emisiuni anterioare, prin subscrierea în cadrul emisiunilor de titluri de stat lansate în luna aprilie în cadrul programelor de titluri de stat pentru populaţie Tezaur” reliefează  Oana Violeta Apetrea, purtătorul de cuvânt al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP).

01 aprilie 2021

 Societate „în oglindă” de transport electric metropolitan în jurul Sucevei

>Transportul de călători în 8 localităţi din apropierea reşedinţei de judeţ urmează a fi similar celui al Diviziei electrice a societăţii de Transport Public Local (TPL)

>„Vom face, pe aceeaşi strategie, o societate cu un număr de 60-70 de autobuze electrice” precizează primarul Ion Lungu, subliniind că, astfel, transportul interjudeţean va fi „scos din oraş”

În municipiul Suceava, în cadrul Zonei Urbană Funcţionale (ZUF), va fi constituită o firmă de transport metropolitan, face cunoscut primarul Ion Lungu. Şeful municipalităţii sucevene informează că, deja, la licitaţie a fost scoasă achiziţia publică de elaborare a studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local, conform Regulamentului Consiliului Europei nr. 1370 din 2007, cât şi a consultanţei pentru înfiinţarea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară (ADI) pentru transport public, la nivelul Zonei Urbane Funcţionale Suceava.  Potrivit lui Lungu, valoarea estimată a contractului de achiziţie este de 132.000 de lei, fără TVA, documentaţia incluzând studiul de oportunitate, proiectul contractului de delegare, caietul de sarcini, actualizarea regulamentului registrator public, raport de consultare cu unităţile administrativ-teritoriale, dar şi asistenţa tehnică. „Iniţial am zis că mergem pe structură asociativă de tip zonă metropolitană, însă, în urma discuţiilor avute la Bucureşti, la Ministerul Fondurilor Europene, ni s-a recomandat să face o asociaţie de dezvoltare intercomunitară (ADI) numai pe transport. O vom face cu cele 8 localităţi din apropierea municipiului Suceava, cu care ne învecinăm” precizează şeful municipalităţii sucevene. Asocierea de tip  Zona Urbană Funcţională (ZUF) include comunele Şcheia, Moara, Bosanci, Ipoteşti, Pătrăuţi, Mitocu Dragomirnei, Adâncata şi oraşul Salcea,  transportul metropolitan urmând a fi similar Diviziei electrice a societăţii de Transport Public Local (TPL). „Ne dorim ca, în acest an, să depunem proiectul pentru acest transport metropolitan, un lucru aşteptat şi de localităţile limitrofe ale Sucevei. Vom face o societate de transport electric metropolitan în oglindă cu ceea ce avem în Suceava, pe aceeaşi strategie, cu un număr posibil, la fel, de 60-70 de autobuze electrice, număr care va rezulta din studiul de oportunitate, astfel încât să putem desfăşura activitate de transport electric în toată această zonă urbană funcţională. Sigur..., şi cu o ţintă foarte exactă, aceea de fluidizare a traficului, prin scoaterea transportului interjudeţean din oraşul nostru” a explicat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava.

 Şi în 2021,

Suceava, un oraş al florilor

>În pregătire în spaţiile proprii, dar şi curs de achiziţionare prin licitaţie sunt 319.300 de fire de material floricol, pe bulevardele principale şi în zonele degradate urmând a fi plantaţi diverşi arbuşti  

>„Facem curat în toate cartierele, în aşa fel încât până la Sărbătorile pascale să avem un oraş curat” precizează subliniind că, dacă Primăria face eforturi, cetăţenii sunt obligaţi să întreţină această curăţenie

În municipiul Suceava, campania de înfrumuseţare „Toţi pentru curăţenia oraşului” este în plină desfăşurare, anunţă primarul Ion Lungu, care precizează că în pregătire sunt firele de flori şi puieţii care vor fi răsădite, respectiv plantaţi în toate cartierele reşedinţei de judeţ. „Suntem în plină campanie primăvară. Am terminat cu toaletarea copacilor, cu tăierea lor, acolo unde au fost solicitări din partea asociaţiilor de proprietari şi aprobări de la Agenţia pentru Protecţia Mediului. Ne dorim ca, şi acest an, Suceava să fie un oraş al florilor. Ne pregătim din acest punct de vedere. Sperăm ca, în acest an, să finalizăm lucrările la sera floricolă a municipiului Suceava. Până atunci vom mai face răsadurile, acolo unde putem, unde avem clădirile vechi, iar o parte din ele le mai achiziţionăm de pe piaţă” informează edilul-şef sucevean. Astfel, în sera proprie vor fi produse 120.000 de fire de crăiţă şi 70.000 de petunia. La acestea se adaugă de 38.300 de ghivece, respectiv 4.000 cu cana indica, 7.000 cugura leului, 5.000 cu gazania, 8.000 cu celosia, 5.000 cu dalia, 4-500 cu salvia, 2.400 cu muşcate. Prin licitaţie, de pe piaţă va fi achiziţionat material floricol însemnând 80.000 de fire de begonia, 70.000 de petunia, 5.000 de dalia şi 8.000 de panseluţe. La fel, din pepiniera de la Salcea, în această primăvară, pe bulevardele principale ale municipiului Suceava vor fi plantaţi tei şi pruni. „Va fi o campanie de plantare a arbuştilor la care vor participa şi eu. Ne dorim ca în această primăvară să plantăm cât mai mulţ arbuşti, unii ornamentali, alţii în zonele cu terenurile degradate. Una peste alta, şi în acest an, ne dorim ca Suceava să fie oraşul florilor. Şi va fi, pentru că, în final, vom avea pregătit material floricol pentru 319.300 de fire” precizează primul gospodar al urbei reşedinţă de judeţ. Tot în perioada care urmează, vor fi vopsite bordurile de pe marginea străzilor, precum şi balustradele de protecţie de la pasarelele CFR din Burdujeni şi Iţcani, dar şi ale podurile peste râul Suceava, în aceleaşi cartiere. „Suntem în plină campanie
<
Toţi pentru curăţenia oraşului>. Fac apel la asociaţiile de proprietari să se implice, la rându-le, în această campanie. Avem discuţii cu societăţile care asigură salubritatea, cu Direcţia Domeniului Public a Primăriei, dar avem nevoie şi de sprijinul asociaţiilor de proprietari, să facem curăţenie în toate cartierele, în jurul tuturor blocurilor, în aşa fel încât până la Sărbătorile pascale să avem un oraş curat. Primăria face eforturi în acest sens - este de datoria ei - , iar cetăţenii sunt obligaţi să întreţină această curăţenie” spus Ion Lungu, primarul municipiului Suceava.    

 

Ion Lungu, primarul Sucevei

Cartierul <Europa> nu a fost abandonat

>„Îi asigur pe tineri că fac tot ce pot pentru finalizarea lucrărilor de utilităţi, gazele naturale urmând a fi aduse prim noul Program de Redresare şi Rezilienţă” a  asigură primarul Ion Lungu

Cu toate că este apostrofat pe paginile de socializare şi la sediul Primăriei, în legătură cu modul de desfăşurare a lucrărilor pentru introducerea reţelelor de utilităţi în cartierul pentru tineri „Europa”, primarul Ion Lungu spune că intervenţiile în cauză nu au fost abandonate. Chiar dacă s-au înregistrat unele întârzieri din cauza procedurilor complicate, până la urmă reţelele de apă şi cele de canalizare au fost realizate cu finanţare proprie suceveană, însă, de cealaltă parte, posesorii de locuinţe nu se prezintă la societatea comercială ACET în vederea încheierii contractelor de racordare şi de furnizare a serviciilor. „Există multe discuţii pe internet, am fost abordat şi direct, referitor la cartierul <Europa>, că l-aş fi abandonat. Nu este adevărat! A fost un ghinion acolo - aceasta este realitatea - din cauză că, la început, lucrările de la alimentarea cu apă şi canalizare au fost prinse în POS-Mediu, dar acestea au fost introduse doar pe strada <Paris>, urmând ca pe celelalte străzi să fie trase prin POIM, program în valoare de 286 de milioane de euro aprobat la Consiliul Judeţean. Întrucât şi la această dată se lucrează la partea de proiectare, noi am ieşit din acest din urmă program, ştiind că lucrurile vor întârzia. Astfel, am adus apa şi canalizarea cu fonduri proprii ale Primăriei. Am avut probleme cu contestaţiile, dar le-am finalizat, iar lucrarea fost recepţionată. Fac un apel la tineri care locuiesc în cartier să se adreseze la ACET pentru a se racorda, aceasta nemaifiind problema Primăriei” arată primul gospodar la Sucevei. În acest sens, cei în cauză trebuie întocmească un dosar care să conţină formularul de convenţie completat, copie după actul de identitate, autorizaţia de construire a imobilului şi adeverinţa de nomenclator stradal, documentaţia putând fi prezentată şi la Direcţia de Investiţii a Primăriei. Lungu precizează că, din cauza blocării, timp de trei ani, a lucrărilor cu apa şi canalizarea, au expirat contractele cu firmele care lucrau la racordarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică pe străzile rămase, cât şi la asfaltarea acestora din urmă. În consecinţă, vor fi organizate noi licitaţii, sumele necesare fiind prinse în bugetul local pe anul 2021. „Îi asigur pe tineri că fac tot ce pot pentru finalizarea lucrărilor de utilităţi, gazele naturale urmând a fi aduse prim noul Program de Redresare şi Rezilienţă” a explicat Ion Lungu, primarul Sucevei. 

 În intervalul 15 martie 2020-30 martie 2021

244 de locuitori ai municipiului Suceava au pierdut lupta cu noul coronavirus


>„Cel mai mare număr de decese s-a înregistrat în luna aprilie 2020, iar după acea carantină dură, acesta a scăzut în mai, iunie iulie şi august” declară primarul Ion Lungu 

>În anul acesta, cele mai multe decese au fost consemnate în luna martie, „ceea ce ne spune foarte clar că pericolul nu a trecut”     

Marţi, când s-a împlinit 1 an de la instituirea carantinei în municipiul Suceava şi comunele învecinate, în reşedinţa de judeţ incidenţa de noi cazuri de infectare cu Sars-Cov-2 a fost de 1,96 la o mie de locuitori. Primarul Ion Lungu a remarcat că   „din punct de vedere statistic, comparativ cu alte oraşe stăm bine”, evidenţiind că, totuşi, „la secţia de la Spital nu mai sunt locuri şi, aceea, trebuie făcut tot posibilul pentru limitarea răspândirii coronavirusului”. Privind retrospectiv, Ion Lungu a constat şi manifestarea unei anumite frustrări faţă de modul în care a fost tratat municipiul Suceava în cele 6 săptămâni de carantină, în raport cu felul în care localităţi aflate într-o situaţie similară îşi „negociază” carantinarea. „Există şi o anumită frustrare, având în vedere că, astăzi, anumite localităţi negociază, practic, intrarea în carantină. La noi acest lucru nu a fost posibil. Şi, totuşi, cred că în această stare de carantină pe care am trăit-o în 2020 - şi pe care nu dorim să o mai trăim în oraşul nostru - ne-a ajutat dintr-un anumit punct de vedere, atât la limitarea răspândirii acestui virus, cât şi a numărului de decese” a evidenţiat edilul-şef sucevean.

>Chiar dacă irită pe mulţi, trebuie să respectăm în continuare regulile de prevenţie, pune în vedere primarul

Lungu a prezentat şi situaţia numărului de suceveni care au pierdut lupta cu coronavirusul în perioada 15 martie 2020-30 martie 2021, susţinând că acesta este „un indicator care nu poate fi interpretat”. „Cei care sunt înregistraţi la Primărie, şi la care cauza pe certificatul de deces este COVID-19, este de 244 de persoane. Cel mai mare număr de decese s-a înregistrat în luna aprilie 2020, iar după acea carantină dură, acesta a scăzut în mai, iunie iulie şi august, în iulie înregistrându-se doar o singură persoană decedată de coronavirus” a opinat ocupantul fotoliului administrativ din Areni, menţionând că în iulie 2020, un singur sucevean a murit din cauza infecţiei respective. Pe de altă, de la începutul anului 2021, cele mai multe decese au fost consemnate în luna martie, „ceea ce ne spune foarte clar că pericolul nu a trecut”.  În aceste circumstanţe, Lungu a ţinut să mulţumească atât cadrelor medicale, dar şi locuitorilor municipiului Suceava.       „Mulţumesc în mod deosebit cadrelor medicale care s-au implicat în gestionarea acestei pandemii. Ştiu că a fost o bătălie pe viaţă şi pe moarte şi îi asigur că au toată recunoştinţa comunităţii. La fel de mult vreau să le mulţumesc sucevenilor, că au respectat regulile de prevenire şi, astfel, am putut fi un exemplu de cum se poate ieşi, prin forţe proprii, din carantină. Chiar dacă irită pe mulţi trebuie să respectăm în continuare regulile privind purtarea măştii, distanţarea fizică şi igiena personală” a declarat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, care a accentuat că la fel de importantă este şi vaccinarea.